ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η ΧΡΥΣΑΛΛΙΣ ντύνει για περισσότερο από μισό αιώνα τα ελληνικά σπίτια αλλά και επαγγελματικούς χώρους με ξύλινα δάπεδα τα οποία έχουν αποδείξει στο πέρασμα των χρόνων την εξαιρετική τους αντοχή και ποιότητα. Την ποιότητα αυτή διασφαλίζουν, πέρα από τους ικανοποιημένους πελάτες μας, τα απαραίτητα πιστοποιητικά από εγκεκριμένους φορείς πιστοποίησης.

Η εταιρεία εφαρμόζει, συγκεκριμένα, Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO9001:2015.  Η υλοποίηση του Συστήματος  Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) περιλαμβάνει:

  • τη θέσπιση μετρήσιμων στόχων και την ετήσια ανασκόπησή τους από τη διοίκηση
  • τη δέσμευσή μας για τη διαρκή αποτελεσματικότητα του ΣΔΠ μέσω της διάθεσης των αναγκαίων πόρων
  •  τη διαρκή και συστηματική εκπαίδευση του προσωπικού και ενημέρωσή τους σε θέματα ποιότητας
  • την εξουσιοδότηση του προσωπικού να τηρεί της διαδικασίες του ΣΔΠ που το αφορούν
  • τον ορισμό υπεύθυνου διαχείρισης ποιότητας για την παρακολούθηση της εφαρμογής του ΣΔΠ.

 

Μπορείτε να κατεβάσετε το πιστοποιητικό μας εδώ.

You can download our certificate here.