ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

Μασίφ Δάπεδο Δρυς παραγωγής «ΧΡΥΣΑΛΛΙΣ», κατηγορίας ROYAL.