ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ LAMINATE COGNAC OAK

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ LAMINATE COGNAC OAK

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ LAMINATE COGNAC OAK
N-6857
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ LAMINATE COGNAC OAK
N-6852
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ LAMINATE COGNAC OAK
N-6854
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ LAMINATE COGNAC OAK
N-6860
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ LAMINATE COGNAC OAK
N-6867
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ LAMINATE COGNAC OAK
N-6868
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ LAMINATE COGNAC OAK
N-6872

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ LAMINATE COGNAC OAK

Laminate ALSAPAN GOGNAC OAK, πάχους 8mm, με αρμό 4V, κατηγορίας AC5, με 25 χρόνια εγγύηση για βαριά επαγγελματική χρήση.

Ευχαριστούμε την κατασκευαστική εταιρεία  ΑΝΑΔΟΜΩ  για την εμπιστοσύνη της!